Što se osnovne obuke tiče, za nju se mogu prijaviti deca uzrasta od 5 godina pa naviše. Obuka podrazumeva kurs od 20 časova tokom koga se savladaju osnovni elementi plivanja i dete stiče sposobnost da samostalno prepliva veliki bazen i košta 8000 dinara. Klub je izašao u susret roditeljima koji upisuju više od jednog deteta na naše treninge u pogledu popusta, tako da se članarina za drugo dete umanjuje za 50%, dok treće dete trenira besplatno.

Obuka neplivača se u letnjem periodu odvija svaki radni dan i traje mesec dana. U zimskom periodu, treninzi se odvijaju 3 puta nedeljno, te obuka traje 2 meseca.

Treninzi tehnika plivanja su konstantno otvoreni za upis novih članova. Polaznici se, takođe, raspoređuju po grupama shodno uzrastu, plivačkoj spremnosti ali i tome da li plivanjem žele da se bave rekreativno ili takmičarski i trenizi se odvijaju 3 puta nedeljno.

Mesečna članarina, za ove treninge iznosi, 3000 dinara. Kao i za obuku neplivača, odobren je popust roditeljima koji upisuju više od jednog deteta.